CAF

Közös értékelési keretrendszer CAF (Common Assessment Framework) BEVEZETÉSE

Cél: A Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) célja, hogy meghatározott kritériumok vizsgálatával a szervezet működése, annak eredményességét és hatékonyságát befolyásoló problémák meghatározhatók legyenek, ily módon a szervezet képes legyen önmaga és teljesítményének továbbfejlesztésére.

A Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) folyamatos és hozzáférhető alkalmazása lehetőséget nyújthat a közigazgatási szervezetek számára, hogy teljesítményüket összehasonlítsák korábbi saját működésük, valamint más, hasonló tevékenységet végző szervezetek jellemzőivel is.

A CAF szervezeti önértékelési keretrendszer módszertana olyan önértékelés elvégzésére ad iránymutatást, amely a szervezet összes működési területét lefedi. A jelenlegi módszertanokkal való kapcsolódás ily módon, teljes körű, hiszen a CAF összegyűjti és elemzi a szervezeti teljesítményindikátorok eredményeit, feltérképezi és elemzi a folyamatokat, összegyűjti és értékeli a szervezeti tudásmegosztás elemeit, valamint felméri és minősíti a szervezetváltozásokra történő reagálási képességét. A legfontosabb kapcsolódás azonban az ügyfél-elégedettségméréssel figyelhető meg, hiszen a közigazgatás felé irányuló alapvető elvárás az, hogy az állampolgárok/ügyfelek igényeit figyelembe véve, azoknak a lehető legteljesebb mértékben megfelelve működjön. A CAF elemei:

Szervezeti adottságok

Eredmények

A CAF modellt úgy tervezték, hogy a közszféra minden területén, a közszolgáltatásban és a közszolgálati szervezeteknél egyaránt alkalmazható legyen európai, állami, regionális és helyi szinten is.

A CAF a szervezeten belüli teljes fejlesztési folyamatot támogatja, és 5 fő célkitűzést jelöl meg:

Azok a szervezetek kezdik el alkalmazni a CAF modellt, amelyek célja a kiváló teljesítmény felé törekvés, és amelyek meg kívánják honosítani a kiválóság kultúráját. A CAF eredményes alkalmazása idővel ennek a fajta kultúrának és gondolkodásmódnak a továbbfejlődéséhez vezethet a szervezeten belül.

A CAF modell 8 kiválósági alapelvre épül. Ezek az alapelvek megjelennek a CAF-ot alkotó kritériumok és alkritériumok rendszerében. Minél nagyobb mértékben érvényesülnek egy szervezet működésében a kiválóság alapelvei, a szervezet az érettségnek annál magasabb szintjén helyezkedik el.

1. alapelv: eredményorientáltság 2. alapelv: állampolgár-/ügyfélközpontúság 3. alapelv: vezetés és a célok állandósága 4. alapelv: folyamatokon és tényeken alapuló irányítás 5. alapelv: munkatársak fejlesztése és bevonása 6. alapelv: folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés 7. alapelv: partnerkapcsolatok fejlesztése 8. alapelv: társadalmi felelősségvállalás

Az Általános Értékelési Keretrendszer programjának ütemezése:

Tájékoztató a szervezet vezető munkatársai számára (minőségügyi rendszerek,
CAF ismeretek, a hivatali program menetének, ütemtervének ismertetése). A minta kérdőív konzultációja és véglegesítése, módszertani kérdések megbeszélése a szervezet kijelölt munkatársaival. Az elfogadott kérdőívek kitöltése. A kitöltött kérdőívek értékelése és elemzése. Az értékelés és elemzés eredményeinek bemutatása.A szervezet feltárt erősségeinek és gyengeségeinek azonosítása, javaslatok elkészítése a működés továbbfejlesztése.

A QSTAR Minőségfejlesztési Tanácsadó Kft. a kitöltött kérdőíveket kiértékeli és az eredményeket nyomtatott formában és elektronikus adathordozón készíti el és adja át megbízói számára, a szükséges oktatásokat megtartja.

További felvilágosítást adunk telefonon, postai úton, e-mailon, vagy személyesen:

dr. Vadász István ügyvezető igazgató tel.: 06-30-9599-662

Kuti Anita vezető tanácsadó tel.: 06-30-347-1151